Mülk Edinme Sonrası Oturum İzni – İLB Danışmanlık

Mülk Edinme Sonrası Oturum İzni

İLB Danışmanlık6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen ve kanunun uygulama yönetmeliğine göre Türkiye’de oturma izni verilmesi şartlarından bir de, Türkiye’de taşınmaz mala sahip olmasıdır. Türkiye’de taşınmaza sahip vatandaşlara anılan yasa hükümlerine göre oturma izni verilebilir.