İkamet İzni Uzatma Başvurusu – İLB Danışmanlık

İkamet İzni Uzatma Başvurusu

İLB Danışmanlık

BİLGİLENDİRME

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN TURİZM AMAÇLI KALACAK YABANCI VATANDAŞLARIN TURİST OTURMA İKAMET İZNİ BAŞVURULARI REDDEDİLECEKTİR.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1-İkamet izni başvuru formu

2-Pasaport aslı ve fotokopisi

3-Dört adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4-Kalacak süre içinde yeterli maddi imkana sahip olduğunu gösterir belge

5-Sağlık sigortası

6-Türkiye’de kaldığı süre boyunca nerede ikamet edeceğini gösterir belge (Kira kontratı,Pansiyon veya yurt)

Bu evraklara ek olarak başvuru sahibinden doğum belgesi ve sabıka kaydı istenebilmektedir. Ayrıca kira sözleşmesinin noter onaylı zorunluluğu vardır.

İkamet izin süresinin bitimine 60 gün kalan vatandaşların herhalde ikamet izin süreleri sona ermeden yukarıda belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra ikamet iznini uzatmak için başvuru yapabilir.