İkamet İzni Geçiş – İLB Danışmanlık

İkamet İzni Geçiş

İLB Danışmanlık

Türkiye’de geçerli bir oturma ikamet izniniz var ise, bu izin şartlarında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, değişen şartlara göre Türkiye oturma ikamet izninizi değiştirebilir mevcut olan oturma ikamet izni geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

İkamet İzni Geçiş İçin Gerekli Belgeler

1-İkamet izni başvuru formu

2-Pasaport aslı ve fotokopisi

3-Dört adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4-Kalacak süre içinde yeterli maddi imkana sahip olduğunu gösterir belge

5-Sağlık sigortası

6-Türkiye’de kaldığı süre boyunca nerede ikamet edeceğini gösterir belge (Kira kontratı,Pansiyon veya yurt)

Bu evraklara ek olarak başvuru sahibinden doğum belgesi ve sabıka kaydı istenebilmektedir. Ayrıca kira sözleşmesinin noter onaylı zorunluluğu vardır.

Geçiş nedenlerini açıklayıcı bilgi ve belgeler İdare tarafından talep edilebilir.