Vatandaşlık Şartlarında Değişiklik Var mı? – İLB Danışmanlık

Vatandaşlık Şartlarında Değişiklik Var mı?

İLB DanışmanlıkHayır, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar halen yürürlükte olan 5901 Sayılı yasaya göre vatandaşlık taleplerinde bulunabilir ve talepleri bu yasa hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Halen yürürlükte olan  5901 sayılı yasa da değişiklik ve bu yasanın uygulama yönetmeliğinde değişiklik olmadığı sürece Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar bu yasa hükümlerine göre taleplerini ilgili birimler iletebilir.