Deport Sonrası Neler Yapılabilir? – İLB Danışmanlık

Deport Sonrası Neler Yapılabilir?

İLB DanışmanlıkTürkiye’ye yasal yoldan giriş yapmış ancak Türkiye’de kalış süresini ihlal ederek cezaya düşmüş veya 6458 Sayılı yasa hükümlerinde belirtilen herhangi bir olumsuz fiil işlemiş vatandaşlar hakkında deport kararı verilebilir. Bu karar sonrasında İdare’ye bu kararın kaldırılması talebinde bulunulabilir veya Türkiye temsilciliklerinden istizan vizesi talep edilebilir. Deport kararının kaldırılması talebi, İdare tarafından reddedildiği takdirde bu kararın iptali için dava açılıp bu karar kaldırılabilir.